Til hvem og om hvadHjemmesiden henvender sig til


• køber

• sælger

• bygherre

• ejer/administrator

• entreprenør

• og andre


med ønske om konsulentbistand ved


• bygningsbesigtigelse

• nybyggeri

• om- og tilbygning

• renovering og vedligeholdelse

• prissætning

• planlægning, byggestyring og kvalitetskontrol

• byggekontrakt/entrepriseaftale


i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejde inden for
entreprenør- og håndværksområdet på enfamiliehuse,
boligbebyggelser og erhvervsejendomme.


De omtalte ydelser kan udføres af BYGlink der råder over

teoretisk viden parret med mere end 35 års praktisk erfaring

indenfor de nævnte områder.