SælgerrådgivningTilstandsrapport:


Sælger lader tilstandsrapport udarbejde ved beskikket bygningssagkyndig. Den bygningssagkyndige gennemgår ejendommen og foretager registrering af de fejl og mangler, der kan konstateres uden destruktiv indgriben i bygningskonstruktioner.


Med udgangspunkt i tilstandsrapporten kan der indhentes et bindende tilbud på ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab.


Tilstandsrapporten og tilbudet på ejerskifteforsikring forelægges køber, hvorved sælger frigøres for ansvar for de skader, der måtte konstateres efter handelens afslutning.


Udarbejdelse af tilstandsrapport betales af sælger, mens udgiften til ejerskifteforsikring betales af sælger og køber med hver halvdelen.


Ordningen er frivillig, men uden tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring kan sælger gøres erstatningsansvarlig i tilfælde af, at køber efter handelen konstaterer fejl og mangler ved ejendommen.


Budget for reparationsarbejde:


Ønsker sælger et overblik over omkostningerne til udbedring af fejl og mangler i henhold til tilstandsrapporten, udarbejder BYGlink et specificeret budget, som evt. kan indgå i beregnings-grundlaget ved fastlæggelse af den endelige salgspris.