K√łberr√•dgivning


Gennemgang af sælgers tilstandsrapport:


Ved n√¶sten alle hushandler, siden ordningen om tilstandsrapport blev indf√łrt, foreligger der en tilstandsrapport udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig p√• foranledning af og betalt af s√¶lger.


Rapporten udarbejdes p√• standardblanketter i skemaform og s√łges holdt i et sprog som g√łr, at rapporten kan l√¶ses af de fleste uden s√¶rlig byggeteknisk indsigt, men da k√łber n√¶sten altid befinder sig under tidspres, kan det for ikke-fagfolk v√¶re vanskeligt at skelne mellem v√¶sentligt og uv√¶sentligt i rapporten.


Det kan derfor v√¶re en god id√© og en betryggende sikkerhed, at k√łber rekvirerer sin egen byggesagkyndige til at analysere tilstandsrapportens indhold under en kort gennemgang og besigtigelse af huset. En s√•dan besigtigelse tager udgangspunkt i s√¶lgers tilstandsrapport. Skulle der i forbindelse med besigtigelsen vise sig yderligere forhold, som vi m√•tte konstaterer, vil disse blive registreret.


BYGlink kan tilbyde denne bistand til k√łber. I praksis foreg√•r det ved, at k√łber - eller s√¶lgers ejendomsm√¶gler - fremsender tilstandsrapporten til os. Der vil herefter blive aftalt et tidspunkt for gennemf√łrelse af den korte husgennemgang. Efter vor gennemgang af ejendommen gennemg√•r vi p√• stedet rapporten med k√łber suppleret med p√•visning af de i tilstandsrapporten omtalte skader tillige med de skader, vi eventuelt derudover har konstateret.


Gennemgangen med k√łber er mundtlig. Hvis k√łber √łnsker det, kan den mundtlige rapport efterf√łlges af en skriftlig rapport suppleret med fotobilag.


Budget for reparationsarbejde:


√ėnsker k√łber et overblik over omkostningerne til udbedring af fejl og mangler i henhold til tilstandsrapporten, samt evt. nyopdagede forhold, udarbejder BYGlink et specificeret budget, som kan ligge til grund for forhandling om den endelige k√łbspris.