BygherrerådgivningRådgivning til bygherre ved nybyggeri, tilbygning, ombygning eller renovering:


De mest betydningsfulde beslutninger er som regel de første. Disse beslutninger er bestemmende for, om projektet "går hjem" eller "snubler" undervejs.


Opførelse af et nyt hus, en tilbygning, ny tagetage eller ombygning af en eksisterende bygning er for de fleste en af de største økonomiske investeringer man foretager sig gennem hele livet – det må ikke kikse!


For den uøvede bygherre bør den første beslutning i alle tilfælde derfor være at vælge en byggeteknisk rådgiver for at forhindre at det går galt før elle under byggesagen. Områder hvor dette kan ske, er fx:


Kontrakten:


I alt for mange tilfælde overlades det til sælger (fx. entreprenør/typehusfirma) at udarbejde byggekontrakten. Dette indebærer betydelig risiko for at bygherres/købers interesser ikke tilgodeses i tilstrækkelig grad. Mange bygherrer/købere har allerede i denne fase begået uoprettelige fejl. Husk altid at basere byggekontrakten på ABT 93 ved totalentrepriser eller AB 92 ved hovedentrepriser.


Udførelsen:


Uanset om der er tale om et typehus eller et individuelt projekt, overlader bygherren alt for ofte til sælgeren/entreprenøren at sikre korrekt udført byggearbejde, og kvalitetskontrol gennemføres sjældent i nødvendigt omfang. Som ikke-byggekyndig vil det i høj grad være en umulig opgave for bygherren/køberen selv at sikre, at aftalt kvalitet leveres. Et nøglefærdigt projekt gennemført i totalentreprise er ingen garanti i sig selv!


Det er vigtigt, at bygherretilsynet bliver sat ind så tidligt som muligt for at forhindre, at der er fejl/byggesjusk i de senere skjulte konstruktioner. Overlad derfor tilsyns- og kontrolarbejdet til en erfaren byggesagkyndig allerede fra dag 1!


Bygherren/køberen bør før kontraktindgåelse alliere sig med en advokat og en erfaren byggesagkyndig, der bl.a. på ovenstående væsentlige områder kan varetage bygherrens/køberens interesser. Herved sikres, at køber får leveret, hvad der er bestilt til aftalt pris, til aftalt tid og i aftalt kvalitet!