Profil


Konsulentfirmaet BYGlink besidder i dag knowhow, der bygger på ca. 35 års branchekendskab og erfaring inden for bolig- og erhvervsbyggeri. Firmaet tegnes af stifteren, Thorleif Hammerstrøm, der gennem mere end 20 år har drevet selvstændig virksomhed.


Thorleif Hammerstrøm har herudover været ansat som byggeleder, entreprise- og produktionschef samt som teknisk direktør i danske entreprenørvirksomheder.


Den erhvervsmæssige erfaring er opnået i forbindelse med opførelse af en lang række større og mindre byggerier samt udførte renoveringsopgaver i Danmark, Sverige og Tyskland - alle med Thorleif Hammerstrøm som enten rådgiver, teknisk og administrativ leder eller entreprenør.


BYGlink påtager sig alle brancherelaterede konsulentopgaver i Storkøbenhavn. Større opgaver løses overalt på Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm og i Sydsverige.


Alle opgaver styres personligt af Thorleif Hammerstrøm.


Opgaverne udføres til fast pris eller efter regning i henhold til nærmere aftale og opgavens karakter.


Ingen opgave er for lille til at søge rådgivning og assistance hos BYGlink.

Thorleif Hammerstrøm